TERAPI & METOD

Terapin som ges på Livsnära Kommunikation är individ och kroppscentrerad, vardagsnära och kreativ. Jag tillämpar integrativt förhållningssätt där metoder från flera psykoterapeutiska riktningar används. Traumaterapi kombinerar olika metoder för varsam behandling.

Fortsätt läsa nedan för mer information.

INTEGRATIV TERAPI
Jag arbetar integrativt med metoder från olika psykoterapeutiska riktningar, vilka anpassas efter dina behov. Vid traumaterapi kombineras vanligtvis flera metoder.

Psykodynamisk terapi utgår från din livsberättelse och olika händelsers påverkan på den du är idag. Kognitiv terapi handlar om att förändra tankesätt, medan beteendeterapier ger färdigheter att hantera känslor, vardagliga rutiner och handlingsmönster. Anknytning belyser de nära relationer vilka omgav dig som litet barn.

Information är en integrerad del av terapin, du får fördjupad kunskap om dina reaktioner och den process du går igenom vilket stärker och ger trygghet.

INDIVID & KROPPSCENTRERAD TERAPI
Centrum i terapin är alltid du, ditt liv och din berättelse.

Kropp och själ hör samman, det kan upplevas vid stress då axlarna blir spända eller när nervositet ger fjärilar i magen. Kroppen finns med som en resurs när vi minns händelser från vårt liv. Jag arbetar därför gärna med terapiformer som även inkluderar kroppen och hela människan. Kroppscentrerad terapi är en viktig del av traumaterapi.

KREATIVITET
Känner du dig bekväm med kreativa uttryckssätt, kan känslor, sammanhang och relationer utforskas och uttryckas med olika föremål, rollspel, teckna och skriva, eller något annat kreativt uttryckssätt som du känner dig bekväm med. Genom kreativiteten kan man nå bakom medvetna tankar och komma i kontakt med de djupa delarna av jaget.

VARDAGSNÄRA
Du lever ditt liv i vardagen och det vi samtalar om behöver finna fästpunkter i din vardag och fungera för dig. En ”hemläxa” utformad efter dina behov som berör det vi samtalat om känns ofta bra. Nästa tillfälle reflekterar vi över vad som fungerade och hur det kändes.

TRAUMATERAPI
När någon blivit utsatt för övergrepp eller annat trauma, kan livet påverkas på flera sätt. Kroppens stress-system kan bli överbelastat vilket är tröttande och försvårar vila och återhämtning. Sömnproblem, mardrömmar, trötthet och andra symptom kan uppstå, se ”Övergrepp & Trauma”.

Traumaterapi har som mål att övervinna de problem som uppstått efter traumat, för att du ska kunna lägga det som hänt bakom dig, se framåt med förväntan och njuta av ditt liv. Varsam traumaterapi använder ofta en kombination av olika metoder för bästa resultat.