FÖRELÄSNING

Jag föreläser om livsnära ämnen vid föreläsningar som berör. Vi möter livet ärligt som det är och låter vårt inre både utmanas, beröras och få hopp.

Samtliga föreläsningar kan anpassas efter era behov och önskemål, eller om ni önskar annat tema. Hör gärna av er för mer information eller boka in en föreläsning.

Livsnära Föreläsningar ges med fördel till företag, institution, arbetsplats eller förening, med teman som: Skam & våra falska fasader, Stress & utbrändhet, Förlåtelse, Övergrepp.

Livsnära andlighet & tro passar bra i församling eller kristen gemenskap. Teman inkluderar: Livsnära tro – när tron möter livet, Pastoral själavård & övergreppsoffer, Herre lär oss be – Utbildning för förebedjare, Innerlig frid – Gudstjänst med omsorg.

Jag finns även tillgänglig för predikningar, vigsel och dop.

Fortsätt läsa för information om olika föreläsningar. Först kommer Livsnära Föreläsningar, och lite längre ner på sidan kan du läsa om Livsnära andlighet & tro.

LIVSNÄRA FÖRELÄSNINGAR
Jag kommer gärna till ert företag, institution eller förening och föreläser om livsnära ämnen. Upplägget lägger vi upp tillsammans, det kan vara kortare eller längre föreläsning, eller som del av annat arrangemang. Några förslag på ämnen finns nedan, men kan naturligtvis anpassas efter önskemål.

Skam & våra falska fasader

Den fina ytan. Vårt perfekta liv som vi visar upp för omvärlden. Vi döljer de vi verkligen är, jobbar och sliter för att omvärlden ska se att vi duger, sätter upp en falsk fasad mot omvärlden. Vi blir kopior istället för original och skäms för de vi är. Gömmer oss. Vi duger inte. Är inte tillräckligt bra, inte tillräckligt snygg, inte tillräckligt…………. (fyll i det som passar på dig).

Skam uppstår när jag tror att det är fel på mig som människa, att jag inte duger eller är mindre värd. Skammen gör att jag krymper. Det är tröttande att aldrig vara sig själv, och på vägen kanske jag förlorar mig själv.

Det hoppfulla budskapet är att det inte är för sent. Det går att bli fri från den skam man burit länge eller kanske hela livet. Det är möjligt att uppleva en ny frihet, livsglädje och växa som människa. Det är möjligt att hitta sig själv igen.

Föreläsningen utmanar dig att våga leva mer äkta och blomma ut som den unika och fantastiska människa du är.

Stress & utbrändhet

Tempot i samhället drivs upp, stressen ökar och mer ska hinnas på kortare tid. Att alltid vara uppkopplad och tillgänglig minskar den viktiga vilan och återhämtningstiden vi som människor så väl behöver för att må bra. Stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet drabbar idag många.

Föreläsningen tar upp vad som händer i kroppen fysiskt och psykiskt vid stress och vad vi kan göra för att hitta balansen i livet. Du får råd och praktiska tips för att minska skadlig stress. Vi lär oss hur man själv kan sänka ”stress-systemets” aktivering i kroppen för att hitta balansen när du känner dig stressad.

Kan kombineras med avslappning- och andningsövningar.

Förlåtelse

Vad är förlåtelse och vad är det inte? Ska man alltid förlåta och kan man alltid förlåta? Är det viktigt att förlåta det som hände för länge sedan, läker inte tiden alla sår?

Förlåtelse och att förlåta har en stor inneboende kraft att ge oss befrielse från smärtsamma händelser och det som en gång varit. Men förlåtelse är svårt och kan göra ont. Det innebär inte att stryka ett streck över det som hänt, inte heller att säga att det inte gjorde ont eller att återuppta relationen som om ingenting hänt.

Förlåtelse berör våra relationer både i familjen, bland vänner och på arbetsplatsen. Du får här kunskap om olika typer av förlåtelse, förlåtelsens villkor och vad vi vinner på att förlåta.

Övergrepp

Övergrepp och trauma är vanligt förekommande, vem som helst kan drabbas och ofta syns det inte utanpå om någon blivit utsatt. Det syns inte heller utanpå vilken som är förövare. Övergrepp innebär alltid att någon mot personens vilja eller utan samtycke gått över personens gränser. Sexuella, fysiska, känslomässiga eller andliga övergrepp kan lämna spår i den drabbades liv vilket leder till svårigheter långt efter händelsen upphörde.

Du får här fakta vad ett övergrepp är, förekomst och olika typer av övergrepp, samt förebyggande åtgärder. Vi talar om långtidseffekterna av att ha varit utsatt för övergrepp och vägar till ett ljust och helt liv efteråt. Vi reflekterar över sexualitet och sunda gränser, visar på varningssignaler när ett barn inte mår bra, och hur man kan stötta när det som inte får hända ändå har hänt.

LIVSNÄRA ANDLIGHET & TRO
Alla människor möter svåra perioder i livet, perioder som kan kännas som en vandring i dödsskuggans dal. Vi får här komma i smärtsam ärlighet till Gud och låta våra problem möta Guds Ord och helande omsorg.

Jag besöker gärna er församling eller kristen gemenskap och föreläser om Livsnära andlighet & tro. Fortsätt läs nedan för föreslagna teman. Hör gärna av er med önskemål eller boka in en föreläsning.

Livsnära tro – När tron möter livet

Livsnära tro – när tron möter livet som det verkligen är och inte väjer för de svåra frågorna.

Vi möter alla som människor svårigheter i livet, vi döljer vår skam bakom falska fasader, drabbas av stress, sjukdom eller övergrepp, och kämpar med att förlåta dem som gjort oss illa. Det tunga och svåra i livet får här på ett ärligt sätt möta tröst och omsorg i Guds famn. Vi utgår från ett angeläget ämne, se exempel ovan under ”Livsnära föreläsningar”, vilket får möta både utmaning och omsorg i Bibelns budskap.

Föreläsning kan ges på församlingsafton, kvinnofrukost, föräldraträff eller dagledigträff eller vid annat tillfälle, och kan anpassas till olika målgrupper.

Pastoral själavård & övergreppsoffer

Övergrepp förekommer i alla miljöer, såväl kyrk-vana som kyrk-ovana människor kan ha utsatts för övergrepp. Det går inte sätta likhetstecken mellan ett sammanhang, och närvaron eller frånvaron av övergrepp. Alla människor har sin historia, och ofta är den inte det vi först trodde.

Människor som varit utsatta för övergrepp eller andra trauman bär på många och djupa sår, Gudsbild, självbild och andra relationer präglas av det man upplevt. Om vi inte har kunskap om de särskilda problem och frågeställningar som gäller för den här gruppen, kan en vanlig själavårdssituation avsedd att hjälpa och stötta istället medföra nya eller djupare sår.

Du får här kunskap om gruppens särskilda behov i själavårdssituationen.
Föreläsningen kan kombineras med ett praktiskt pass då vi i smågrupper bearbetar det vi lärt genom fallstudier.

För pastorer, präster och diakoner i församlingsanknuten själavård.

Herre lär oss be – Utbildning för förebedjare

Herre lär oss be riktar sig till förebedjare och blivande förebedjare i församlingsmiljö. Vi tar upp den bibliska grunden för bön och förbön. Förebedjaren och förberedelser. Praktiska tips i förbönssituationen, diken att undvika & speciella situationer. Tillfälle att praktiskt få öva på det vi lärt, och själva få ta emot förbön och välsignelse.

Undervisning i Helande frid kan ges till förebedjare med tidigare erfarenhet av förbön.

Innerlig frid – Gudstjänst med omsorg

En gudstjänst med omsorg om människans sårbarhet, med innerlighet som når de djupa sår där inga ord finns och öppnar en kärlekens väg in till hjärtat.

Gudstjänsten präglas av stillhet, omsorg och innerlighet samt respekt för individen. Guds omsorg och kärlek till varje människa och individens unika värde lyfts fram genom bibelläsning, tankar, musik och kreativa inslag. Möjlighet till förbön och välsignelse. Nattvard kan ev. firas i samband med gudstjänsten.

Predikningar, vigsel & dop

Jag har sex års studier i teologi på högskolenivå och är ordinerad pastor inom Svenska Alliansmissionen. Jag besöker gärna er församling för predikan, gudstjänst eller annan samling, med bibelutläggande eller tematiskt ämne.

Jag har vigselrätt och står till förfogande för förrättningar som vigsel, dop och barnvälsignelse. Hör av er för samtal om just era önskemål för att göra er högtid inför Gud till en vacker och minnesvärd dag, med personlighet och innerlighet.